среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie sztachetki z plastyku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Stawianie ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc szczególnych przypadków.

Sztachetki PVC na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane pośrodku dwoma przyległymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w pobliżu dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty PCV na plot i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji a także proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dodać oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do budowy sztachetki Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy zamierzane ploty plastikowe na plot i bramę ze sztachetek jest nieadekwatne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W przypadku jak projektowane balaski z plastyku na plot i bramkę ze sztachetekprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zaczęcia prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий